Foundations

BUSHi Open 2018 wordt ondersteund door de volgende Foundations:

Ieder kind verdient een gezonde toekomst. De Johan Cruyff Foundation brengt jeugd vooruit door beweging. JuĂ­st kinderen voor wie deze beweging wellicht niet vanzelfsprekend is. Sport en spel zijn belangrijk voor een goede en gezonde ontwikkeling van kinderen. Het maakt ze fitter, het leert ze met elkaar om te gaan en helpt bij hun persoonlijke ontwikkeling. We doen dit met projecten zoals Cruyff Courts, Schoolplein14 en sportprojecten voor kinderen met een beperking. Niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten.

Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken. Onze ambitie is dat gehandicaptensport in 2030 vanzelfsprekend is. Pas als niemand meer buitenspel staat is voor ons allemaal de wedstrijd gewonnen.

De ambitie van de gemeente Arnhem is dat 75% van de Arnhemmers sport of beweegt. De gemeente wil sport- en beweegactiviteiten stimuleren die gericht zijn op (meer) sporten en bewegen door (ook inactieve) individuen en groepen Arnhemmers.

Grenzeloos actief maakt sporten en bewegen voor iedereen met een beperking mogelijk.