…en dan is het zover! Dan vindt op 15 september ons eerste BUSHi OPEN judotoernooi plaats. Hier zijn we bijzonder trots op! De voorbereidingen zijn in volle gang en een groot aantal vrijwilligers is hier al bij betrokken. Door het enthousiasme van iedereen hebben we met z’n allen al een mooie voortgang met de organisatie van ons toernooi geboekt.

De A-judo commissie onder leiding van Maarten Terpstra heeft onder andere twee A-judo toernooien bezocht om ervaringen met gehandicaptenjudo op te doen. Tegelijkertijd zijn er warme en bruikbare contacten gelegd. We hebben gezien hoe leuk en A-judotoernooi is en een beter beeld wat A-judoka’s aan extra faciliteiten nodig hebben om er een topjudo dag van te maken.

Peter Gamelkoorn is verantwoordelijk voor technische zaken en legt de laatste hand aan de ideale mattenverdeling en de gehele halopzet. Het is een hele klus en een flinke puzzel om aan alle wensen van judoka’s, scheidsrechters en publiek te kunnen voldoen.

De commissie wedstrijdzaken, bestaande uit Mark Dams, Richard Hensen en Marianne de Jong, heeft grote stappen gezet. Zij hebben zich JBN Toernooiplanner eigen gemaakt, zijn bezig met de organisatie van de scheidsrechters, EHBO en met de opzet van de hoofdjurytafel.

Het team communicatie staat onder leiding van Soon Joo Bovenschen. Samen met Patricia Bosveld, Ruurd Schoonheim en Pieter Ott heeft dit team heeft goed werk geleverd met de ontwikkeling van de BUSHi OPEN website, social media en in het leggen van contacten naar de overige media. Er is een prachtige BUSHi OPEN huisstijl ontworpen die onder andere zichtbaar is in onze flyer, de uitnodigingen naar de judoverenigingen en in onze sponsoruitingen.

Het team sponsoring, bestaande uit Liesbeth Hoogland, Annette Schmitz, Ger Dekker en Theo Loozen, is in staat geweest om in een relatief korte tijd al een aantal sponsoren en vrienden van BUSHi Arnhem aan ons toernooi te binden. In een op 25 februari verstuurde mail naar ouders wordt hulp gevraagd bij het vinden van sponsoren. In deze mail is ook de sponsorbrochure opgenomen. Op onze BUSHi OPEN website kan in de rubriek sponsoring een overzicht worden verkregen van onze sponsoren en vrienden van BUSHi.

Sharmila Rosiek heeft namens de commissie vrijwilligers een mooi raamwerk opgesteld met de voor ons toernooi benodigde vrijwilligers en activiteiten. Het is erg positief dat al een groot aantal BUSHi leden en -ouders zich als vrijwilliger hebben aangemeld.

Al met al is ons team op de goede weg om ervoor te zorgen dat er voor BUSHi Arnhem op 15 september in Sporthal Valkenhuizen een uniek en mooi sportevenement wordt neergezet!

Mede namens de BUSHi OPEN commissies en met trotse groet,

Remco Radier

Voorzitter BUSHi OPEN